XE TẢI KIA K165 CŨ TẢI 2 TẤN 4 ĐỜI

1.000

Kia K165 thùng kín

Đời 2016

ODo 150 K

Đăng Kiểm 10/2023 (còn dài)