XE TẢI KIA K250L CŨ ĐỜI 2021 MUI BẠT

Giá gốc là: 410.000.000₫.Giá hiện tại là: 1.000₫.

XE TẢI KIA K250L CŨ

OD0 60K

BAO KHÔNG ĐÂM ĐỤNG NGẬP NƯỚC

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

HL 0978023923